Tots els continguts del lloc web Mata Campanya SL —que inclouen, sense caràcter limitador, textos, gràfics, logotips, icones de botons, imatges, arxius d’àudio i software, etc.— són, bé propietat de Mata Campanya SL , bé de societats del grup al qual Mata Campanya SL pertany, bé dels clients o proveïdors, i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. La compilació (entenent-se com a tal la recopilació, ordenació i muntatge) de tot el contingut del lloc web Mata Campanya SL és propietat exclusiva de Mata Campanya SL i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. Tot el software utilitzat al lloc web Mata Campanya SL és de Mata Campanya SL o els seus proveïdors de software, i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

Queda totalment prohibida qualsevol mena d’utilització del contingut d’aquest lloc web, incloses la seva reproducció, modificació, distribució, transmissió, posterior publicació, exhibició o representació total o parcial, sense consentiment exprés de Mata Campanya SL o dels seus proveïdors.

Mata Campanya SL i altres denominacions de productes, serveis, gràfics i logotips de Mata Campanya SL són marques protegides per Mata Campanya SL . Les denominacions d’altres productes, serveis i companyies esmentades en aquest document poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.

La reproducció, modificació, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra utilització de la informació continguda en el lloc web de Mata Campanya SL (inclosos el seu propi disseny, configuració i forma d’exposició del lloc web) que es realitzin sense autorització de Mata Campanya SL constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

Mata Campanya SL es reserva tots els drets a modificar, limitar o cancel·lar l’accés i els continguts del web en qualsevol moment i no assumeix cap responsabilitat sobre la seva actualització. Així mateix, Mata Campanya SL es reserva la facultat d’efectuar modificacions en la configuració o presentació del seu web, i pot fer ús d’aquesta facultat sense avís previ.

Tant l’accés al web de Mata Campanya SL com l’ús de qualsevol informació continguda és d’exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix o l’usa, i Mata Campanya SL no respon de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se de l’accés o ús de la informació. Mata Campanya SL no garanteix que la informació, text, gràfics, vincles o qualsevol altre contingut del seu web siguin exactes o complets, i hi exclou, especialment, qualsevol responsabilitat que es pogués derivar dels continguts i serveis comercials o d’altra índole de webs que es poguessin enllaçar electrònicament ( link ), directament o indirectament, a través del web de Mata Campanya SL.

Per facilitar-ne l’accés, pot ser que Mata Campanya SL inclogui vincles a pàgines d’Internet que pertanyin o estiguin gestionades per tercers. En entrar en aquests llocs, ha de revisar i acceptar les normes d’ús d’aquesta pàgina abans d’utilitzar-la. També ha d’acceptar que Mata Campanya SL no té cap control sobre el contingut d’aquestes pàgines i que no pot assumir cap responsabilitat de material creat o publicat per aquests. A més, el vincle a un lloc aliè a Mata Campanya SL no implica que Mata Campanya SLl’aprovi, ni els productes o serveis als quals es fa referència.

El fet que en el web de Mata Campanya SL es faci referència a productes, serveis, marques, noms comercials, fabricadors, subministradors, etc., propietat de tercers, no constitueix el seu patrocini o recomanació per part de cap de les entitats del grup Mata Campanya SL.

Mata Campanya SL exclou i declina qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de la transmissió d’informació entre usuaris a través de la xarxa Internet i no adquireix cap responsabilitat per problemes tècnics o fallades mecàniques en els equips informàtics produïts durant la connexió a la xarxa, ja sigui a través del web de Mata Campanya SL o de webs de tercers.

Mata Campanya SL no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, els macros de processadors de text, els applets de Java i els programes ActiveX), generats amb la finalitat d’obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.

La informació d’aquesta web només té caràcter informatiu i en cap cas té caràcter contractual per part de Mata Campanya SL.

El contingut del web de Mata Campanya SL únicament és aplicable a territori espanyol.

Mata Campanya SL garanteix l’absoluta confidencialitat de les dades personals dels usuaris del web de Mata Campanya SL . Les dades proporcionades seran incorporades a una base de dades gestionada sota l’exclusiva responsabilitat de Mata Campanya SL , creada per facilitar als usuaris la utilització dels serveis oferts per aquesta, així com per informar-los sobre els productes i serveis que puguin ser del seu interès. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, l’usuari pot en tot moment exercitar els drets que la llei li confereix relatius a l’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la cessió de les seves dades al fitxer de propietat exclusiva de Mata Campanya SL enviant un e-mail a:info@matacampanya.es